Tuoretta tietoa

Nuorten aikuisten kiintymystyylin yhteys sosiaalisiin suhteisiin

Kirjoittanut Outi Pulkka   ”Taipumus muodostaa voimakkaita emotionaalisia siteitä muihin ihmisiin on olennainen osa ihmisluontoa.”. Tämän ajatuksen kiintymyssuhdeteorian isä John Bowlby esitti vuonna 1988 julkaistussa artikkelissaan. Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria ja ajatukset ihmisten sisäsyntyisestä tarpeesta solmia ja ylläpitää läheisiä ihmissuhteita toimivat pro gradu –tutkielmani ”Nuorten aikuisten kiintymystyylin yhteys sosiaalisiin suhteisiin”  (2017) innoittajina. Kiintymyssuhdeteoriaa on Suomessa hyödynnetty perinteisesti […]

Äkillisen kriisin kokeneen tukeminen läheisen kuollessa

Kirjoittanut Kirsi Marin   Tarkastelin sosiaalipsykologian pro gradu –tutkielmassani äkillisen kriisin kokeneiden tukemista läheisen kuollessa. Tutkimuksen pyrkimyksenä oli selvittää äkillisen kriisin erilaisia vaikutuksia ihmisen toimintaan ja elämään, äkilliseen kriisiin liittyviä kokemuksia kohtaamisista, sekä äkillisessä kriisissä kaivattua tukea ja apua. Teemahaastatteluin kerätty aineisto ilmentää terävästi läheisen kuoleman äkilliseksi kriisisiksi kokeneiden henkilöiden havaintoja, tuntemuksia ja ajatuksia aihepiiriin […]

Päihdemaailmasta äitiyteen

Kirjoittanut Soile Hynynen & Suvi Kovalainen   Tarkastelimme yhdessä laatimassamme sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmassamme ”Päihdemaailmasta äitiyteen – Äitiyden merkitys päihdeongelmasta toipumisessa sosiaalisen identiteetin teorian kautta tarkasteltuna” päihderiippuvuudesta toipuvien äitien ja raskaana olevien naisten kertomusten kautta päihderiippuvuuden muodostumista, päihdekuvioissa elämistä, riippuvuudesta toipumista sekä identiteettiä. Keskeisenä teemana gradussamme oli myös äitiyden merkitys päihderiippuvuudesta toipumisessa. Tutkimuksen teon motiivina […]

Dialoginen vuorovaikutus uusien ideoiden tuottamisen näkökulmasta

Kirjoittanut Suvi Jokelainen Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani dialogisuutta ja moniäänisyyttä tieteidenvälisessä Aalto-yliopiston tuotekehitysprojektissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella vuorovaikutusta tuotekehitysprojektin alkuvaiheessa, jossa luovuudella ja uusien ideoiden tuottamisella on keskeinen merkitys. Tutkimusmetodina käytettiin harvemmin luovuuden tutkimuksessa käytettyä diskursiivista menetelmää, joka mahdollisti tuotekehitystiimin vuorovaikutuksen tarkastelun konkreettisesti sanallisella tasolla. Tutkimuksessani oli tarkoitus vastata kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) miten moniäänisyys ilmenee […]

Urheilijoiden näkemyksiä luottamuksesta urheilujoukkueessa

Kirjoittanut Milla Hiekka Lähtiessäni pohtimaan maisterin tutkintoa ja gradua koin tärkeäksi, että teen tutkimusta sellaisesta aiheesta, joka on itselleni tärkeä ja josta minulla on kokemuksia sekä ajatuksia. Joukkueurheilu on ollut iso osa elämääni lapsuudesta asti, joten tämän teeman ottaminen myös graduun oli luonnollinen valinta. Tarkastelin gradussani (2015) ”Luottamuksen rakentuminen urheilujoukkueessa” niitä tekijöitä, jotka urheilujoukkueessa ja […]

Kesätauko 2015

Savumerkit jää nyt kesätauolle ja jatkaa sosiaalipsykologista bloggailua sopivaksi osoittautuvan ajan päästä – luultavasti pääset taas lukemaan savolaisten sosiaalipsykologien moniulotteista ajatuksenjuoksua jahka pimeys taas verhoaa Puijon tornin silhuetin ja viileät syystuulet nostattavat Kallavedellä aaltoja. Mittaamattoman mukavaa kesää kaikille kirjoittajille ja lukijoillemme! Savumerkki-tiimi Mikko, Vilma ja Pekka

Ammattilaisten työpajat tiedonkeruun menetelmänä

Kirjoittanut Mirja Määttä, Projektipäällikkö, YHSY-hanke, Yhteiskuntatieteiden laitos, UEF   Kokemuksia Yhteiskunnan syrjällä –hankkeesta   Yhteiskunnan syrjällä -tutkimushankkeessa (1.11.2014 – 31.8.2015) pureudutaan heikossa asemassa olevien 16–29-vuotiaiden nuorten elämäntilanteisiin ja heille suunnatun tuen kehittämiseen[1]. Hankkeessa kartoitetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten tukemisen tarpeita erityisesti kolmessa alueellisessa, ammattilaisille suunnatussa työpajassa. Nuorten näkökulmia hankkeen toimenpide-ehdotuksiin kysytään Vamos-nuorilta ennen viimeistä […]