Tätä luin tänään

Uupumus ja yhteiskunta

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen   Saksalaiset uupumustutkijat Sighard Neckel, Anna Katharina Schaffner ja Greta Wagner ovat toimittaneet monitieteisen artikkelikokoelman Burnout, Fatigue, Exhaustion: An interdisciplinary perspective on a modern affliction (2017). Uupumus (exhaustion) on syvästi inhimillinen kokemus, josta meillä jokaisella on jonkinmoista kokemusta, olkoon se sitten seurausta raskaasta fyysisestä työstä, vaikeista ihmissuhteista tai pitkittyneestä henkisestä paineesta. Kirjan […]

Maalliset rituaalit

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen   Käsite rituaali liitetään yleensä uskonnollisiin menoihin. Sveitsissä vaikuttavan psykoterapeutti Jeltje Gordon-Lennoxin (2017) toimittamassa kirjassa Emerging Ritual in Secular Societies eritellään monitieteisesti näkemystä, jonka mukaan myös maallistuneiden yhteiskuntien maallistuneissa käytännöissä esiintyy rituaaleja ja/ tai ritualistisia tapoja. Kirjan kirjoittajien mukaan niillä on tärkeä merkitys yksilöiden hyvinvoinnin tunteelle sekä yhteisöjen koheesiolle ja jatkuvuudelle. Käsitteen […]

Neurotiede ja ihmisen sosiaalisuus

Kirjoittanut Pekka Kuusela     Brittiläinen kognitiivisen neurotieteen professori Jamie Ward (2017) on kirjoittanut sosiaalisesta neurotieteestä kiinnostavan johdantoteoksen, josta on äskettäin ilmestynyt toinen uudistettu laitos. Kirja on kokoelma helposti lähestyttäviä teemoja, joita käsitellään perinteisesti sosiaalipsykologian perusteita tarkastelevissa oppikirjoissa, kuten emootioita ja motivaatiota, sosiaalista havainnointia, toisten ymmärtämistä, vuorovaikutusta, sosiaalisia suhteita, ryhmiä ja identiteettiä, antisosiaalisista käyttäytymistä sekä […]

Typeryysparadoksin puristuksessa

Kirjoittanut Pekka Kuusela Mats Alvesson on yksi Euroopan tunnetuimmista organisaatio- ja johtamistutkijoista, joka on kirjoittanut monia teoksia laadullisen tutkimuksen metodologiasta, johtamisteorioista, organisaatiotutkimuksen perusteista ja esimerkiksi johtamisen metaforista. Uusimmassa teoksessaan hän ruotii yhdessä André Spicerin kanssa ongelmaa, jota he kuvaavat typeryysparadoksiksi. Kyse on näkökulmasta organisaatioiden toimintaan, jossa tietyistä rutiineista muodostuu organisaation toiminnan kannalta kielteisiä, niin johtoa […]

Näytelmässä

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen Eräänä kesäkirjana minulla on ollut yhdysvaltalaisen symboliseen interaktionismiin erikoistuneen professorin David Shulmanin (2016) tuore kirja The presentation of self in contemporary social life. Kirjan nimi on viittaus Erving Goffmanin (1922-1982) klassikkoteokseen vuodelta 1959, ja uudessa kirjassa Shulman esittääkin tavoitteekseen esitellä Goffmanin tunnetuksi tekemää dramaturgista lähestymistapaa sosiologiassa ja sosiaalipsykologiassa sekä esitellä kuinka sitä […]

Optimismin levittäjät

  Kirjoittanut Mikko Saastamoinen   Warwickin yliopiston kulttuuripolitiikan emeritusprofessori Oliver Bennett kirjoitti 2001 kirjan Cultural Pessimism: Narratives of Decline in the Postmodern World. Nimensä mukaisesti kirjassa analysoitiin pessimistisiä ajatusvirtauksia länsimaisessa ajattelussa ja tieteessä. Uudessa kirjassaan Bennett on siirtynyt toiseen suuntaan. Kirja Cultures of Optimism: The Institutional Promotion of Hope (2015) on mielenkiintoinen analyysi optimismin tarpeellisuudesta […]

Pysy lujana

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen   Edellinen bloggaukseni käsitteli Ole Jacob Madsenin kriittistä arviota elämäntaitokulttuurista. Jatkan vielä hieman teemasta esittelemällä aiemmin tässä blogissa esitellyn tanskalaisprofessori Svend Brinkmannin yleistajuista elämäntaitokulttuurin kritiikkiä. Kyseessä on alun perin tanskaksi suurelle yleisölle kirjoitettu kirja, joka on nyt käännetty ruotsiksi nimellä Stå fast ─ Vägra vår tids utveclingstvång (2015) (Pysy lujana ─ vastusta […]