Sosiaalipsykologian savumerkkejä

Maaseudun sosiaalinen representaatio

Kirjoittanut Helena Rovamo   Maaseutu on kaikille tavalla tai toisella tuttu paikka. Ensinnäkin se tarjoaa kodin joka kolmannelle suomalaiselle sekä vapaa-ajanviettopaikan yli miljoonalle mökkeilijälle (Sireni ym. 2017, 27 & 35-36). Maaseutu esiintyy lukuisissa eri konteksteissa mediassa ja populaarikulttuurissa (Bell 2006) sekä osana laaja-alaista julkista keskustelua (Alasuutari & Alasuutari 2011). Lisäksi maaseudulla ja sen tulevaisuudella on […]

Alan ammattilaisen visuaalinen mielikuva

Kirjoittanut Elisa Muukka Ehtisitkö hetkeksi pysähtymään ja pohtimaan, millaisena kuvittelisit tyypillisen sairaanhoitajan? Entä millaisia mielikuvia sinulla herää, esimerkiksi markkinointipäälliköstä? Saatoit äsken kuvitella henkilön tietynlaiseksi: mieheksi tai naiseksi, pukeutuvan työasuun tai arkivaatteisiin, tietyn ikäiseksi tai jotenkin muuten. Entä mistä nämä käsitykset oikein kumpuavat ja mitä merkitystä niillä on? Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmassani (http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20200633) tartuin näihin kysymyksiin […]

Rintasyövän sairastamisesta ja hoidosta aiheutuneisiin kehollisiin muutoksiin sopeutuminen: haasteet ja selviytymiskeinot

Kirjoittanut Johanna Hätilä   Kehollisuus on ajankohtainen teema nykymaailmassa muun muassa 2010-luvulla laajaa huomiota saaneen kehopositiivisuus-kampanjoinnin myötä, jonka sanoma on erikokoisten, -mallisten ja -näköisten kehojen normalisointi usein mediassa ihannoidun tietynlaisen kehotyypin rinnalle. Vaikka kampanjaa ympäröivä keskustelu on kenties yleisimmin linkittynyt painoon liittyviin kysymyksiin, on sen pääasiallisena viestinä kaikenlaisten ”erilaistenkin” kehojen pitäminen arvokkaina ja hyväksyttävinä. (Cohen, […]

Ohjaus ja neuvonta käytännössä: vapaaehtoiskoulutus Kompassilla

Kirjoittanut: Teresa Rikkonen, Saara Kultamaa, Emma Puodinketo & Aino-Maija Antikainen   Sosiaalipsykologian maisterivaiheen opintojaksolla “Ohjaus ja neuvonta käytännössä” harjoitellaan ryhmän vetämistä esimerkiksi uraohjausryhmää tai keskusteluryhmää ohjaamalla. Opintojaksolla opiskelijat saavat myös itse ehdottaa tahoja, joilla voisi olla tarvetta ryhmänohjaukselle, ja tätä kautta päädyimme tekemään yhteistyötä Kompassin, Kuopion Setlementti Puijolan kansainvälisen kohtaamispaikan, kanssa. Kompassilla oli toive järjestää […]

Ajan sosiaalipsykologia

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen   Tuoreessa teoksessaan Tidens socialpsykologi ruotsalainen professori Thomas Johansson käsittelee mielenkiintoista aihetta, ajan sosiaalipsykologiaa. Johansson on tullut laajassa tuotannossaan tunnetuksi muun muassa sosiologisen aikalaisanalyysin teemojen tarkastelusta sosiaalipsykologisten ilmiöiden alueella. Hän on kirjoittanut esimerkiksi sukupuolesta, kehollisuudesta, kuntosaleista, dopingista, nuorisosta ja koulumaailmasta. Johdannossa hän toteaa, että idea kirjaan syntyi edellisen aikalaisanalyysin sosiaalipsykologiaa käsitelleen teoksen […]

Ryhmäoppiminen sosiaalipsykologiopintojen kontekstissa: esimerkkinä opintopiiri

  Kirjoittanut: Helena Rovamo, Sosiaalipsykologian maisterivaiheen opiskelija   Vygotskyn kehittämä sosiaalisen konstruktivismin teoria on innostanut myös kasvatustieteilijöitä ja sillä on ollut vaikutuksensa oppimiskäsitysten muotoutumisessa. Sosiaalisessa konstruktivismissa tiedon nähdään rakentuvan sosiaalisen kanssakäymisen kontekstissa. Sosiaalinen kanssakäyminen mahdollistaa tiedon jakamisen sekä jaetun tiedon kriittisen tarkastelun ja vertailun. Konstruktivismiin pohjaava oppimiskäsitys näkee opettajan roolin ennen kaikkea oppimisen mahdollistajana ja […]

Vanhemman masennus lapsuudenkokemuksena

  Kirjoittanut Anni Töysä Miltä tuntuu, kun oma vanhempi on lapsuudessa ollut masentunut? Miten kokemusta käsitellään myöhemmin aikuisuudessa ja millaiseksi osaksi omaa elämäntarinaa lapsuudessa koettu vanhemman masennus muodostuu? Tällaiset kysymykset pyörivät mielessäni silloin, kun aloin suunnittelemaan aihetta pro gradu -tutkielmalleni. Päädyinkin tutkimaan vanhemman masennukseen liittyviä lapsuudenkokemuksia tarinallisesta näkökulmasta. Masennus on maailmanlaajuisesti merkittävä ilmiö. Suomessa diagnoosikriteerit […]

Pieni elämä, kärsimys ja vaikenemisen sietämätön taakka

Kirjoittanut Pekka Kuusela   Hanya Yanagiharan (2019) Pieni elämä nousi otsikoihin Suomen jääkiekkojoukkueen menestyksen myötä, kun maalivahti Kevin Lankinen kaivoi teoksen lehtihaastattelun yhdessä esiin ja kertoi ottaneensa sen matkalukemiseksi turnauksen ajaksi. Teos olikin pian loppuunmyyty ja varausjonot täynnä, vaikka kyse oli laajasta, 937 sivua pitkästä romaanista, joka on ilmestynyt myös Keltaisen Kirjaston pokkariversiona. Uusi painos […]

Työyhteisön sosiaalinen tuki etätyöntekijöiden kokemana

Kirjoittanut Hanna Tenhunen Viimeaikaisessa työelämäkeskustelussa on usein viitattu muutokseen. Muutos – olipa se sitten ulkoisesta ympäristöstä tai organisaatioiden omista lähtökohdista juontuvaa – aiheuttaa tarpeen muokata toimintatapoja (Mamia 2007, 10, 15). Työorganisaatioissa eräs tapa vastata muutosten aiheuttamiin haasteisiin on ollut omaksua erilaisia joustavuuden muotoja, joita voidaan luokitella määrällisiin, laadullisiin ja taloudellisiin joustoihin. Nämä joustavuuden alueet eivät […]

Vuorovaikutuksen multimodaalinen rakentuminen kriisityössä

Kirjoittanut Inka Pironetti Yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen sujuvuuden rakentaminen kriisivastaanotolla   Joka kerta, kun ajattelemme tietävämme mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, meidän tulisi kysyä kuinka ja miksi me tiedämme tämän. (Norris 2004, 80.) Kasvokkainen vuorovaikutus ja siihen liittyvien pienten yksityiskohtien tarkasteleminen alkoivat kiinnostaa minua jo opintojeni alkutaipaleilta asti. Kohtaamme arjessamme jatkuvasti tilanteita, joissa toimimme itse jonkun keskustelukumppanina tai […]