Archive | lokakuu 2015

You are browsing the site archives by date.

Pysy lujana

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen   Edellinen bloggaukseni käsitteli Ole Jacob Madsenin kriittistä arviota elämäntaitokulttuurista. Jatkan vielä hieman teemasta esittelemällä aiemmin tässä blogissa esitellyn tanskalaisprofessori Svend Brinkmannin yleistajuista elämäntaitokulttuurin kritiikkiä. Kyseessä on alun perin tanskaksi suurelle yleisölle kirjoitettu kirja, joka on nyt käännetty ruotsiksi nimellä Stå fast ─ Vägra vår tids utveclingstvång (2015) (Pysy lujana ─ vastusta […]

Saksalaiset sosiaalipsykologit ottavat kantaa pakolaiskysymykseen

Kirjoittanut Vilma Hänninen Valtaväestön suhtautuminen maahan tuleviin pakolaisiin kuuluu ilmiökenttään, jota sosiaalipsykologit ovat tutkineet vuosikymmenten ajan. Toisilleen tuntemattomien ihmisryhmien kohtaamisessa syntyvät jännitteet, niiden hillinnän ja purkamisen keinot samoin kuin keinot muuttaa kohtaaminen molemminpuoliseksi hyödyksi ovat sosiaalipsykologian ydintematiikkaa. Tässä tilanteessa sosiaalipsykologeille asettuukin haaste tuoda alalla syntynyttä tietoa yleiseen käyttöön. Saksalaiset sosiaalipsykologit ovat näyttäneet tässä hyvää esimerkkiä. […]

Fyysinen olento, ruumiillisuuden psykologia ja Rom Harré

Kirjoittanut Pekka Kuusela   Tulevien sosiaalipsykologian päivien teemana on ruumiillisuus ja sen tarkastelu sosiaalipsykologiassa. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä muistaa, että kehon tai ruumiin (body) käsitteen käyttö ei ole mitenkään erityisesti juurtunut sosiaalipsykologian perinteeseen, jos ajattelee tieteenalan pitkää historiaa. Kehon aktiivista roolia ihmisen havaintotoiminnassa sivuisi kyllä jo tuotannossaan G. H. Mead, mutta laajemmin kysymyksen otti […]