Archive | kesäkuu 2014

You are browsing the site archives by date.

Kesätauko

Savumerkit-blogi jää nyt kesätauolle ainakin elokuun alkuun. Vaikka pyrimme olemaan pitämättä numeroilla ilmaistavia asioita erityisen merkityksellisenä asiana, emme voi olla iloitsematta siitä, että blogillamme on tähän mennessä jo yli 10 000 käyntiä. Näyttää siis siltä, että Savumerkkejä luetaan laajalti myös sosiaalipsykologien joukon ulkopuolella. Juuri se on ollut tarkoituskin. Elokuussa saamme sitten nähdä, mitä on tullut luettua […]

Onnellisuuden kontekstuaalisuudesta

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen Onnellisuudesta on muodostunut viime vuosina varteenotettava tutkimusalue myös sosiaalitieteisiin. Käsite on tullut tärkeäksi pohdittaessa hyvinvoinnin olemusta, vertailua ja mittaamista. Onnellisuutta on alettu pohtia yksilötasoisesti, jolloin onnellisuuspuheen on nähty ilmentävän länsimaissa yleistä yksilökeskeisyyttä jopa siinä määrin, että kulttuurintutkija Sara Ahmed puhuu ”onnellisuuskäänteestä”, kulttuurisesta imperatiivista pyrkiä olemaan onnellinen. Sosiologien ja sosiaalipoliitikkojen keskuudessa onnellisuudesta on […]

Motivaatio ja emootiot urheilussa – Mitä sosiaalipsykologit sanovat?

Kirjoittanut Pasi Hirvonen Suurella ilolla ja innostuksella osallistuin 27.-28.5. Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitoksen järjestämään kansainväliseen Motivation & Emotions in Sports –foorumiin, johon oli kutsuttu puhujia ympäri maailmaa. Foorumin kaksipäiväiseen ohjelmaan kuului esityksiä kestoltaan puolesta tunnista tuntiin, joiden sisällöt vaihtelivat lasten ja nuorten motivoinnista liikuntakasvatuksessa aina liikunnan avulla toteutettavaan sosiomoraaliseen kasvatukseen ja huippu-urheilijoiden motivaatioon ja biopsykososiaalisiin […]

Saako organisaatiossa näyttää tunteita?

Kirjoittanut Annika Ojala   Tarkastelin gradussani (2014) ”Tunteet tietointensiivisen organisaation toiminnassa – kriittinen diskurssianalyyttinen tutkimus johdon haastatteluista” tunteisiin liittyvää puhetta ja sitä, kuinka johdon puheen diskursiiviset käytännöt legitimoivat ja illegitimoivat tunteiden esiintymistä organisaation toiminnassa. Tutkimuksen tavoitteena oli sekä osoittaa tunteisiin liittyvien diskursiivisten käytäntöjen olemassa olo tietointensiivisen organisaation kontekstissa että yhdistää nämä osaksi laajempia sosiokulttuurisia, ideologiseen […]