Archive | helmikuu 2014

You are browsing the site archives by date.

Konservatiivit, liberaalit ja moraali

Kirjoittanut Vilma Hänninen Arvot ja moraali ovat perinteisesti kuuluneet sosiaalipsykologian kiinnostuksen kohteisiin. Suomessa erityisesti Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian emeritusprofessori Klaus Helkama seuraajineen on vuosikymmenten ajan tutkinut moraalisten kognitioiden kehitystä ja arvoissa tapahtuneita muutoksia (Helkama 2009, 2014). Kansainvälisessä keskustelussa moraalin sosiaalipsykologiasta on viime vuosina ollut voimakkaasti esillä Jonathan Haidtin moraalin perusteita koskeva teoria. Sen mukaan moraalilla on […]