Archive | tammikuu 2014

You are browsing the site archives by date.

Gradukuulumisia työturvallisuus-graduun liittyen

Kirjoittanut Satu Havukainen   Tarkastelin gradussani ”Mitä me tästä voimme oppia?” – diskurssianalyyttinen lähestymistapa työturvallisuuteen työturvallisuutta diskursiivisesta näkökulmasta erittelemällä teollisuusorganisaation tapaturmia ja ns. läheltä piti -tilanteita koskevia, organisaation sisäiseen käyttöön suunnattuja, tiedotteita. Aihepiiriä valitessani minulle oli ehdottoman tärkeää, että valitsemani aihepiiri sijoittuisi työelämän sosiaalipsykologisen tutkimuksen kenttään ja että aihepiiri olisi minulle jollakin tavalla ”hyödyllinen” tulevaisuuden […]

Askel uuteen

Kirjoittanut Mari Hämäläinen ”Tässä iässä, melkein iättömänä, kun keinuun istuen pääsee yhtä pitkälle eteen että taaksepäin.” (Arto Lappi 2007, Harakan paja) Keski-ikä ja muutos – uusi mahdollisuus? Ihminen on keski-iän alussa keskimäärin elämän puolivälissä; yhtä paljon elämää on todennäköisesti edessä kuin takana. Ihmisellä on vielä mahdollisuus ja aikaa toteuttaa unelmiaan ja tavoitteitaan ja tehdä muutoksia […]