Näkökulma nuorten masennukseen

Kirjoittanut Pasi Hirvonen

 

Maaliskuussa 2013 julkaistu Mervi Issakaisen tutkimusartikkeli Young people’s views of communicating their depression tarjoaa tuoreen näkökulman nuorten masennukseen ja sen sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin mielenkiintoisella tavalla Internet aineistoja sekä haastatteluja. Artikkelissa tarkastellaan nuorten käsityksiä masennukseen liittyvästä kommunikoinnista pohjautuen suomalaisten nuorten kirjoituksiin (n=61) aiheesta. Kirjoitettujen narratiivien lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin kahden eri verkkopohjaisen ryhmäkeskustelupalstan viestejä sekä neljän nuoren henkilökohtaisia haastatteluja.

Tutkimusaineistoa lähestyttiin soveltaen kehysanalyysin menetelmää. Issakainen hahmottaa tutkimusaineistostaan kolme erilaista kehystä, joiden avulla nuoret selittivät masennuksesta kertomiseen ja kommunikointiin liittyviä päätöksiään. Tuen kehyksessä kommunikointi nähtiin osana tuen etsimistä ja hakemista, mutta jäsennettiin samalla myös kuormittavaksi ja taakkaa luovaksi. Yhteyden kehyksessä nuoret hahmottivat kommunikoinnin osaksi joko onnistunutta tai epäonnistunutta yhteyden luomista. Edellisten kehysten lisäksi nuoret selittivät masennuksesta kommunikointia käsittelyn kehyksen keinoin, jolloin kommunikointi muiden kanssa nähtiin masennuksen käsittelyn mahdollisuutena mutta saattoi myös tarkoittaa masennukseen vajoamista.

Issakaisen tutkimus nostaa mielenkiintoisella tavalla esiin nuorten masennukseen liittyviä sosiaalisia ulottuvuuksia sekä vuorovaikutuksen merkitystä nuorille itselleen osana masennuskokemusta. Mervi Issakainen toimii projekti- ja väitöskirjatutkijana Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologian oppiaineessa.

Lähde:

Issakainen, Mervi (2013). Young people’s views of communicating their depression. International Journal of Adolescence and Youth. Julkaistu verkossa 3/2013. DOI: 10.1080/02673843.2013.770767

 

%d bloggers like this: