Archive | joulukuu 2013

You are browsing the site archives by date.

Psykososiaalinen liike

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen Viime vuosina käsite psykososiaalinen (psychosocial studies) on yleistynyt erityisesti brittiläisessä keskustelussa. Kyseessä on monitieteinen lähestymistapa, jolla pyritään ymmärtämään yksilön elämänkulkua sen sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. Isossa-Britanniassa tämän tutkimusotteen kehittelyyn on syntynyt tutkimuslaitoksia ja koulutusohjelmia, jotka ovat verkostoituneet keskenään, julkaisevat verkkolehteä ja järjestävät konferensseja. Palgrave kustantamo julkaisee kirjasarjaa ja kukin iso kirjankustantamo (esim. […]

Näkökulma nuorten masennukseen

Kirjoittanut Pasi Hirvonen   Maaliskuussa 2013 julkaistu Mervi Issakaisen tutkimusartikkeli Young people’s views of communicating their depression tarjoaa tuoreen näkökulman nuorten masennukseen ja sen sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin mielenkiintoisella tavalla Internet aineistoja sekä haastatteluja. Artikkelissa tarkastellaan nuorten käsityksiä masennukseen liittyvästä kommunikoinnista pohjautuen suomalaisten nuorten kirjoituksiin (n=61) aiheesta. Kirjoitettujen narratiivien lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin kahden eri verkkopohjaisen […]

Alaistaidot kietoutuvat vuorovaikutukseen ja esimiestyöhön

Kirjoittanut Sari Käpykangas Alaistaidot ovat melko uusi – vasta 2000-luvulla työelämäkirjallisuuteen tullut käsite. Alaistaidon käsitteen taustalla on englanninkielinen termi organizational citizenship behavior, jonka suomenkielinen vastine on organisaatiokansalaisuus. Alaistaidon käsite ei ole terminologisesti vakiintunut suomen kieleen ja sen tilalle tarjotaan usein muita käsitteitä kuten työyhteisötaidot tai sosiaaliset taidot. Sisällöllisesti alaistaidot eroavat kuitenkin sen lähikäsitteistä. Alaistaidot liittyvät perusolemukseltaan […]