Archive | elokuu 2013

You are browsing the site archives by date.

Miten tieteellisen kirjoittamisen taidot opitaan?

Kirjoittanut Pekka Kuusela Michael Billigin (2013) tuore kirja jatkaa tavallaan siitä, mihin Alvessonin yhteiskunta- ja kulttuurikriittinen erittely jää yliopistomaailman kuvaamisessa. Billigin tarkastelun keskiössä on se, miten sosiaalitieteilijät oppivat tieteellisen kirjoittamisen taidot ja millainen kirjoittaminen on tyypillistä erityisesti keskustelunanalyysissä, sosiologisessa teoriassa ja kokeellisessa sosiaalipsykologiassa. Billigin tarkoituksena on kiinnittää huomiota erityisesti siihen, millaista kieltä sosiaalitieteilijät käyttävät teksteissään […]

Tyhjyyden markkinat, yliopisto ja työelämä

Kirjoittanut Pekka Kuusela Mats Alvessonin (2013) teos on hämmentävän suorapuheinen analyysi kulutuksesta, yliopistokoulutuksesta ja työelämäorganisaatioista. Alvesson on maailmalla varsin tunnettu organisaatiotutkija, joka on kirjoittanut useita teoksia laadullisista menetelmistä ja työelämän organisaatioista,  mutta astuu uudessa teoksessaan enemmän aikalaisdiagnoosin tielle. Hän erittelee teoksessaan kulutuksen täyttämää nykykulttuuria ja tekee johtopäätöksiä ilmiöstä, jota hän kutsuu tyhjyyden voittokuluksi. Ilmiö tarkoittaa […]