Archive | huhtikuu 2013

You are browsing the site archives by date.

Kieli, kategoriat ja vähäinen kulttuurinen ymmärrys

Kirjoittanut Mirja Määttä Romanituttavani Suomessa sanoi, että mustalainen-termiäkin heistä voi käyttää, jos sävy on oikea. Tästä neuvosta on noin 25 vuotta aikaa, joten en ole aivan kartalla asiasta. Käytän siis mieluiten romani-termiä. Nämä ihmisten kategorisoinnit ja oikeanlaisten termien etsintä ovat olleet mielessäni viime viikkoina kun olen vierailevana tutkijana Manchesterissä kolmen kuukauden ajan. Koen olevani monella […]

Katsaus kahteen oppikirjaan

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen Sosiaalipsykologian perusoppikirjat ovat tärkeä ajankuva siitä, kuinka tieteenalaa käsitteellistetään ja tulkitaan. Oppikirjoja lukemalla saamme kuvaa, mitä niiden kirjoittajat pitävät sosiaalipsykologiana, kuinka he määrittelevät tutkimuskohteen, keskeiset käsitteet ja mitä he pitävät suotavana teoreettisena lähestymistapana. Oppikirjoja voi myös lukea pohtimalla sitä, mitä niistä on jätetty pois tai esimerkiksi  mitkä monista sosiaalipsykologian teoreettisista koulukunnista koetaan […]