Archive | maaliskuu 2013

You are browsing the site archives by date.

Kehollisen läsnäolon ja ajattelun filosofiaa

Kirjoittanut Pekka Kuusela Tunnettu amerikkalainen nykyfilosofi Richard Schusterman on kirjoittanut viime vuosina muutamia kirjoja, joiden keskeinen teema on ollut kehollisuus, kehotietoisuus ja kehon kautta ajatteleminen. Aihe voi tuntua mahdottomalta. Mitä tekemistä ajattelulla on ylipäänsä kehon kanssa? Miten me muka ajattelemme kehollamme? Tavanomaisen näkemyksen mukaan ajatteluhan on mitä suurimmassa määrin päänsisäistä pohdintaa eikä keholla ole siinä […]

Ymmärryksen oikut ja käsitekartat

Kirjoittanut Pekka Kuusela Käsitekartta (concept map) on amerikkalaisen Joseph Novakin 1970-luvun alussa Cornellin yliopistossa kehittämä menetelmä tarkastella mitä tahansa sisällöllisiä kysymyksiä graafisen diagrammin piirtämisen avulla. Menetelmän luonteeseen kuuluu toisin sanoen vaikkapa tutkimusongelman tai laadullisen aineiston sisällöllisten suhteiden kuvaaminen graafisesti siten, että se auttaa jäsentämään tarkasteltavien asioiden luonnetta. Muista menetelmistä käsitekartta (esim. mind map= miellekartta) eroaa […]

Onko ihminen norsu ja ratsastaja?

Kirjoittanut Vilma Hänninen Sähköpostiini kopsahti tässä eräänä päivänä uuden tieteellisen lehden  American Journal of Cultural Sociology  mainos, joka sisälsi tutustumistarjouksena mahdollisuuden lukea lehden ensimmäisen numeron artikkelit. Nappasin luettavakseni artikkeleista kiinnostavimman näköisen, Allison Pughin jutun ”What good are interviews for thinking about culture? ”. Yllätyin iloisesti siitä, miten lähelle tämän minulle aikaisemmin melko tuntemattoman tutkimuskentän keskustelut tulevat […]

Inhimillinen tekijä ja erilaisena selviytyminen

Kirjoittanut Vilma Hänninen Sosiaalipsykologian ja sen lähitieteiden keskeisiin tarkastelun kohteisiin kuuluu kysymys siitä, miten yhteisö suhtautuu erilaisuuteen ja miten ”erilaiset” puolestaan reagoivat tähän.  Tavallisesta poikkeavat joutuvat helposti ennakkoluulojen, syrjinnän ja kiusaamisen kohteeksi, ja tästä selviytyäkseen he kehittävät monenlaisia selviytymisen keinoja. Yleisradion TV1-kanavan keskusteluohjelmasarja Inhimillinen tekijä nostaa esiin erilaisia tavallisesta poikkeavia ihmisryhmiä. Usein näihin kuuluvat kokevat […]

Hoivan ja yritystoiminnan välissä

Kirjoittanut Vilma Hänninen Maaliskuun alussa väitteli Tampereen yliopistossa Kirsi Hasanen aiheenaan kysymys siitä, miten hoivayrittäjät sovittavat yhteen hoivaan ja yrittäjyyteen liittyviä kulttuurisia merkityksiä (Narrating care and entrepreneurship). Väitös oli sosiaalipsykologian alaa, mutta liittyy vahvasti myös naistutkimukseen ja hyödyntää yhteiskuntapolitiikan piirissä tehtyä hoivan yhteiskunnallista tutkimusta. Hoivayrittäjien määrä on kahtena viime vuosikymmenenä voimakkaasti kasvanut ja hoivayritykset ovat […]

Arjen aineistoja

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen Sosiaalipsykologiksi luettava tanskalainen Svend Brinkmann on tullut tunnetuksi tuotteliaana tutkijana. Suhteellisen nuoresta iästä huolimatta, hänen julkaisuluettelonsa on vaikuttava näky. Tuotannossaan hän on pohtinut muun muassa miten psykologisia tieteitä voi tarkastella moraalitieteinä sekä eritellyt sitä, kuinka identiteetit rakentuvat länsimaisissa kulutusyhteiskunnissa. Hänen teoreettiset näkemyksensä ammentavat pragmatistisesta filosofiasta, Rom Harre’n sosiaalipsykologiasta sekä eurooppalaisen nykysosiologian virtauksista. […]

Sininen kirja – millainen kirja ja kenelle?

Kirjoittanut Pekka Kuusela Pitkään arviointitutkimusta harrastaneena ja työelämätutkimuksesta kiinnostuneena julkkisfilosofi Pekka Himasen laatiman kansallisen pelastussuunnitelman eli Sinisen kirjan lukeminen on aika hämmentävä kokemus. Julkisuudessa on keskusteltu lähinnä Himasen saamasta suuresta, 700 000 euron rahoituksesta ja hänen tieteellisestä pätevyydestään tutkijana. Polttopisteessä on ollut se, että tutkimushanke ei joutunut vertaisarviointiprosessiin, vaikka kyseessä oli suuren kokoluokan rahoituksesta ajatellen tutkimusrahoituksen […]