Sosiaalipsykologian savumerkkejä

Sosiaalipsykologian savumerkkejä -blogilla on monta tavoitetta. Näistä vaatimattomin on ajankohtaisen tiedetiedon välittäminen Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologien ja sosiaalipsykologiasta kiinnostuneiden kesken. Tähän astikin olemme jakaneet toisillemme lukuvinkkejä ja keskustelleet lukemamme pohjalta – nyt päätimme tehdä samaa sähköisesti.

 Suurisuuntaisempi tavoitteemme on välittää sosiaalipsykologisia ajatusvirikkeitä yliopistoväkeä laajemmillekin ihmisryhmille. Sosiaalipsykologian kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset koskevat asioita, joista ihmiset arjessaan ovat kiinnostuneita – kuten miten ihmiset muuttuvat ja toimivat suhteessa yhteisöihinsä ja muuttuvaan yhteiskuntaan, miten ryhmien sisäinen vuorovaikutus muotoutuu, miten ryhmien välisiä jännitteitä syntyy ja ratkotaan, miten työyhteisöjä voisi kehittää hyvinvointia tukeviksi ja miten elämänmuutoksista selviydytään. Monilla yhteiskunnallisesti ajankohtaisilla kysymyksillä on sosiaalipsykologinen ulottuvuus.

 Blogin perustamisen taustalla on myös eri muotoja saanut pyrkimyksemme ylläpitää ”akateemista iloa” eli tutkimisen, ajattelemisen ja oivaltamisen tuottamia mielihyvän, joskus suoranaisen riemun tunteita. Nämä ovat mahdollisia vain silloin, kun akateemista työtä tehdään sen itsensä vuoksi, ei tulostavoitteiden saavuttamisen merkeissä.

 Savumerkki-blogilla on ainakin näin aluksi kolme palstaa eli tekstikategoriaa. ”Tätä luin tänään” -pääotsikon alla kerrotaan sosiaalipsykologisesti kiinnostavista lukukokemuksista, ”tuoretta tietoa” -palstalla kerrotaan Itä-Suomen sosiaalipsykologian oppiaineessa ilmestyneistä tutkielmista ja ”sosiaalipsykologisia huomioita” -palsta tarttuu ajankohtaisiin ilmiöihin pyrkien erittelemään niitä sosiaalipsykologisin käsittein ja ymmärrysvälinein.

 Vaikka keskustelu kuuluu olennaisesti sosiaalipsykologian luonteeseen, ei blogiin ole sisällytetty kommentointimahdollisuutta. Tämä johtuu siitä, että keskustelun moderointi ja siihen osallistuminen nostaisi blogin vaatiman työmäärän liian suureksi. Sen sijaan otamme mielellämme vastaan johonkin kirjoitukseen vastaukseksi tarkoitettuja tai muuten vain blogin profiiliin sopivia 1-2 liuskan mittaisia blogikirjoituksia, joita julkaisemme harkintamme mukaan.

Vilma Hänninen

%d bloggers like this: